Vừa qua từ ngày 24/4/2009 đến 28/4/2009, Ban Giám Đốc Cty THÉP TOÀN THẮNG và một số Doanh nghiệp đến tham dự HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG TOÀN CẦU TẠI KOREA theo lời mời của Tập Đoàn THÉP HYUNDAI-HÀN QUỐC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here