Lễ trao Học bổng – Lễ Tri ân Nhân viên thâm niên

Tiệc họp mặt cuối năm 2017

Xem thêm => Lễ Tri ân Nhân viên thâm niên