Ông Đoàn Danh Hồng TGD Công ty Thép Đại Toàn Thắng cùng Phu nhân Bà Nguyễn Thị Tuyết P.TGD CTy CP Thép Toàn Thắng chúc mừng đầu năm CBNV Cty TNHH TM THÉP TOÀN THẮNG vào mồng 6 Tết