Close

Hoạt động Xã Hội

Hoạt động Xã Hội

Chung tay góp sức vì Cộng Đồng

Bên cạnh hoạt động tốt trong lĩnh vực kinh doanh, công ty Thép Toàn Thắng luôn tâm huyết với các chương trình hoạt động Xã hội-cộng đồng. Doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ Quỹ xóa đói giảm nghèo ở địa phương, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật, quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ xây nhà tình thương, xây cầu giao thông nông thôn.

Các chương trình xã hội – cộng đồng mà doanh nghiệp đã tham gia trong năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

STT Chương trình Giá trị đóng góp
1. Ủng hộ Quỹ xóa đói giảm nghèo Phường 2, Phường 4 Quận Tân Bình, Phường An Phú Đông Quận 12 70.000.000 đ
2. Ủng hộ Quỹ Khuyến học Quận Tân Bình 40.000.000 đ
3. Ủng hộ Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật TP.Hồ Chí Minh 100.000.000 đ
4. Ủng hộ xây nhà tình thương tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre 120.000.000 đ
5. Ủng hộ xây cầu giao thông nông thôn tỉnh Bến Tre, tỉnh Tiền Giang 200.000.000 đ
6. Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Tỉnh Vĩnh Long 100.000.000 đ
Cộng 630.000.000 đ