Close

NIỀM TIN CỦA MỌI CÔNG TRÌNH

Truyền thông

Tháng Mười 12, 2018

Khám sức khỏe 100% cán bộ công nhân viên Công ty năm 2017

Vào tháng 10/2017, Công ty đã tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty tại Bệnh Viện An Sinh-Quận Phú Nhuận. Tổng kinh phí cho việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm là 110.000.000 VNĐ.