Close

October 25, 2018

Customer-project

Toan Thang Steel is proud to be one of the units specializing in supplying for projects and key works of Nation such as: Tan Son Nhat International Airport, Cat Lai Port, METRO Subway, Dung Quat Oil Refinery.
Commercial center projects such like Parkson, luxury apartment projects such like Sala Thu Thiem project, System of 5 star luxury hotels like Sheraton.
Road construction works such as My Thuan bridge, Phu My bridge, Can Tho bridge, Long An bridge, Co Chien bridge, Anh Sao bridge, Rach Mieu bridge.
The steel products we supply are used in heavy industry such as shipbuilding, concrete beams, barges, steel prefabricated buildings.

Thép Toàn Thắng tự hào là một trong những đơn vị chuyên cung cấp cho các dự án, công trình trọng điểm của Quốc Gia như:
Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, công trình tàu điện ngầm METRO, nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Các dự án trung tâm thương mại như Parkson, dự án căn hộ nhà ở cao cấp như dự án Sala Thủ Thiêm, hệ thống khách sạn 5 sao cao cấp như Sheraton.
Các công trình xây dựng cầu đường như: cầu Mỹ Thuận, cầu Phú Mỹ, cầu Cần Thơ, cầu Long An, cầu Cổ Chiên, cầu Ánh Sao, cầu Rạch Miễu.
Các sản phẩm sắt thép chúng tôi cung cấp được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, dầm bê tông, xà lan, xây dựng nhà máy thép tiền chế.

Road construction

 

National Works

Business Center

Parkson

Sala Thủ Thiêm

Sheraton

Partner Related